Riotorto Informa
Estanse detectando erros nos recibos que está enviando a Deputacion referente o imposto sobre vehículos, sobre todo nos históricos e nos de persoas con minusvalía. Si tedes algún destes recibos erroneos, pasade polo concello para corrixir o erro.
Info General 03-Mayo-2018 14:02