• 2020-01-20 14:26:54
    Info Xeral

    O 20 de Xaneiro de 2020 publícase no DOG a Orde pola que se establecen as bases que rexerán a convocatoria e concesión da prestación económica de pagamento único por nacemento de fillas e fillos menores de tres anos.

    Máis información: Departamento de Servizos Sociais
    Concello de Irixoa (planta baixa) ou no teléfono: 981 793 001.

    Adjuntos: