A Mezquita Informa
PLAN EDUCATIVO SEPE 2024
CURSOS GRATUÍTOS PARA AUTÓNOMOS E DESEMPREGADOS
Para poder formalizar a matrícula é necesario enviar a seguinte documentación:
- ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN. Deberá achegar a ficha adxunta cumprimentada e asinada.
- FOTOCOPIA DNI.
- NÚMERO DA SEGURIDADE SOCIAL OU DOCUMENTO ACREDITATIVO.
- Para TRABALLADOR/A POR CONTA ALLEA: O ENCABEZADO DA ÚLTIMA NÓMINA E VIDA LABORAL ACTUALIZADA.- Para AUTÓNOMO/A: copia do ÚLTIMO RECIBO DE AUTÓNOMO e VIDA LABORAL ACTUALIZADA
- Para DESEMPREGADO/A: documento que acredite que se atopa en situación de DESEMPREGO.
Deberase enviar a documentación escaneada por email a este correo electrónico: cursos.formacion7@adehon.es
*IMPORTANTE: O nº de prazas é limitada, e o proceso de matriculación irá por orden de inscripción, polo que, se dará prioridade á persoa
que envíe a documentación o antes posible.
Archivos adjuntos:
Formación 08-Marzo-2024 11:05