Portbou Informa
En els pròxims dies tindrà lloc l'activació de la xarxa movil de nova generació en el municipi.

Si els seus veïns detectessin algun tipus de problema en la visualització dels canals de la TDT recordar-los que poden posar-se en contacte amb nosaltres al llarg dels pròxims 6 mesos a través de:

e-mail: ayuda@llega700.es

Telf: 900 833 999


Info General 25-Mayo-2022 10:21