Portbou Informa
https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f64b_1f3fb_200d_2640_fe0f/72.png"> Ep!
https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/1f50a/72.png"> El Govern ha obert la consulta pública prèvia del Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER) en el portal «Participa».

1https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0031_fe0f_20e3/72.png"> Quin és l’objectiu del Pla territorial?
Ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

2https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0032_fe0f_20e3/72.png"> Quins són els objectius de la consulta?
    • Conèixer la teva opinió respecte a l'elaboració i aplicació, d'un instrument que asseguri l'encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l'energia eòlica terrestre i l'energia solar fotovoltaica instal·lada a terra
    • Recollir la teva opinió sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte el marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., per assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori
                   
3https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0033_fe0f_20e3/72.png" title="Image: https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0033_fe0f_20e3/72.png"> Que puc proposar?
Diferents criteris a tenir en compte per a la ubicacions dels projectes: zones aptes i no aptes, afectació de flora i fauna, espècies amenaçades, afectació a patrimoni cultural, espais agraris, espais protegits, connectivitat ecològica, riscos naturals, soterrament de les línies...

4https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0034_fe0f_20e3/72.png"> Qui pot participar?
El conjunt de la ciutadania i organitzacions (associacions empresarials i ecologistes)

5https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0035_fe0f_20e3/72.png"> On puc participar?
https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater?locale=ca

6https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/0036_fe0f_20e3/72.png"> Fins quan puc participar?
Fins el 4 de Juny

https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/2795/72.png" title="Image: https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/15.0/2795/72.png"> info a:
https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater?locale=ca
Ajuntament de Portbou 16-Mayo-2023 10:02