Ourol Informa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición de un/unha peon de servizos múltiples a xornada completa no Concello de Ourol.

Tipo de contrato: Contrato de traballo temporal por obra ou servizo determinado.

Requisitos. Entre outros estar en posesión do permiso de conducir de clase C.

O prazo de presentación de instancias estará aberto desde o 20 ao 24 de setembro de 2021 (ambos inclusive)

Información: No Concello de Ourol a través do Axente de Emprego ou chamando ao 982-559109.

As bases están expostas no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Ourol e tamén se poden consultar no sitio web do concello no enlace: https://concellodeourol.sedelectronica.es 

Emprego 17-Septiembre-2021 13:02